updated 5:35 PM UTC, Sep 25, 2020

УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, III-04-404-1-22-2019

5.6.2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

30.5.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

16.5.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге пружања помоћи у кући деци са сметњама у развоју"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: