Још чланака...

  1. ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ ЗА МАРТОВСКИ УПУТНИ РОК 2024. ГОДИНЕ - Обавештење за јавност
  2. САЗИВ ЗА 30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 6.2.2024. ГОДИНЕ
  3. ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
  4. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА - 2024.ГОДИНА
  5. ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ - 2024. ГОДИНА
  6. JАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ
  7. ПИТАЊА ИЛИ ПРИМЕДБЕ НА АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ
  8. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5 КО БАНАТСКИ ДВОР
  9. ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
  10. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2024. ГОДИНУ