Још чланака...

  1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА ПШЕНИЦЕ У 2019. ГОДИНИ
  2. ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ОСУРАЊЕ УСЕВА ПШЕНИЦЕ У 2019. ГОДИНИ - ДЕЦЕМБАР 2019.
  3. ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ - 18.12.2019. ГОДИНЕ
  4. САЗИВ ЗА 29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 23.12.2019
  5. ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
  6. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2019. ГОДИНИ
  7. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА ПШЕНИЦЕ У 2019. ГОДИНИ
  8. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2019. ГОДИНИ
  9. ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - ЛИЦИТАЦИЈЕ
  10. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - НОВОГОДИШЊЕ АКТИВНОСТИ