updated 8:16 AM UTC, Aug 23, 2017

ГРАДИТЕЉСКИ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Даница Савић, виши референт за градитељске и комунално-стамбене послове

Канцеларија 50 - други спрат

Контакт: 023/821 050 локал 132

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС ПОСЛОВА:

Припрема за израду по службеној дужности или захтеву странке акта у поступку издавања одобрења за употребу изграђених објеката; припрема акта исељења бесправно усељених лица и доставља самосталном сараднику за имовинско правне послове; припрема доношење решења по Закону о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, одобрења за постављање привремених објеката и сл.), а решења доноси руководилац одељења, учествује у попису становништва; издаје разне потврде о чињеницама о којима одељење води евиденцију; потврђује усклађеност темеља са главним пројектом; врши проверу усклађености главног пројекта са локацијском дозволом; спроводи обједињену процедуру за: издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; обавља и друге послове из ове области а по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе

Временска прогноза

Mostly Cloudy

25°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 26%

Wind: 22.53 km/h

  • Partly Cloudy
    23 Aug 2017 25°C 11°C
  • Sunny
    24 Aug 2017 28°C 12°C