Служба заједничких послова

ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Ненад Ђукић

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима захтеве за коришћење службених возила потписане од стране овлашћених лица, и то председника општине, председника скупштине и начелника Општинске управе и распоређује возила и возаче по примљеним захтевима; попуњава путне налоге за путничка возила по утврђеном распореду по примљеним налозима; води све потребне евиденције о експлоатацији службеног возила и њиховој техничкој исправности на прописаним обрасцима; стара се о редовној техничкој исправности возила, правовременом вршењу регистрација возила и обнови уговора о осигурању возила;врши обрачун бензинских бонова и усклађује обрачуне са обрачунима у благајни; доставља благајни обрачуне налога за коришћење сопствених возила за службене потребе; води иведенције о потрошњи уља и мазива за путничка возила; води евиденцију о кваровима и извршеним интервенцијама на возилима; oбавља послове возача Председника општине по указаној потреби; по указаној потреби мења економа; oбавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

Славиша Туцић

Младен Сирар

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши превоз за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинске управе;  обавља редовно, дневно и недељно одржавање исправности возила, стара се о чистоћи возила и гараже, танкира возило горивом; отклања ситне кварове; пријављује значајније кварове и потребе за набавку опреме и делова референту за саобраћај; доставља податке из путних налога референту за саобраћај; доставља саобраћајне дозволе ради регистрације и сервисирања возила референту за саобраћај; ради и друге послове по налогу руководипоца Одељења и начелника Општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ ЕКОНОМА И ФОТОКОПИРАЊА

Бојан Мрђа

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши доставу канцеларијског материјала и распоређује га по одељењима; врши умножавање материјала за седнице скупштине;  помаже домару и возачима по потреби; врши и друге послове по налогу секретара Скупштине општине, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

 

КАФЕ - КУВАРИЦА

Марина Ћопић

ОПИС ПОСЛОВА:

Припрема и послужује пића и друге напитке за потребе председника општине, заменика председника и Општинске управе Житиште;  брине о одржавању чистоће инвентара и прибора за ову врсту послова;поручује и чува пића и друге намирнице за послужење као и друге послове по налогу старешине;врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

 

Временска прогноза

Partly Cloudy

11°C

Житиште

Partly Cloudy

Humidity: 97%

Wind: 22.53 km/h

  • Partly Cloudy
    23 Jun 2018 20°C 10°C
  • Partly Cloudy
    24 Jun 2018 20°C 10°C