www.zitiste.rs

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
НАСТАВАК ЛИЦИТАЦИЈЕ PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 31 mart 2014 19:21

Република Србија - Општина Житиште - Општинско веће

Комисија за спровођење поступка јавног надметања

Број: IV-320-19/2014

Дана: 31.03.2014. године

Ж И Т И Ш Т Е

Комисија за издавање државног земљишта у закуп на својој седници одржаној 31. марта 2014.године је донела jе следећу

 О Д Л У К У

Одложене  лицитације  у КО Српски Итебеји као и  КО Равни Тополовац настављају се  02.04.2014   године са почетком у 8. 00 часова у згради Општине Житиште (соба бр.56 сала на другом спрату) и то:

- К.О. Српски Итебеј  дана 02.04.2014. године са почетком у 08:00 часова;

     (надметања од броја 119 до броја 145)

- К.О. Српски Итебеј дана 03.04.2014. године са почетком у 08:00 часова;

     (надметања од броја 146 до броја 173)

-К.О. Српски Итебеј дана 04.04.2014. године са почетком у 08:00 часова;

     (надметања од броја 174 до броја 205)

- К.О. Равни Тополовац дана 07.04.2014. године са почетком у 08:00 часова

  1. Следећа лица не испуњавају  услове  учешћа на Јавним надметањима у општини
    Житиште и то по Решењу Полицијске управе  у Зрењанину  број 205-66/14:

-          КОСО РИХАРД, Житиште, Петра Шкондрића 18 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 11.02.2014.)

-          КОСОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Равни Тополовац, Водника Љубише Лазића 12 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          УЗЕЛАЦ СТАНКО, Равни Тополовац, Коњичка 37 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          СТОЈАНОВИЋ ВИОЛЕТА, Равни  Тополовац, Коњичка 61 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          МАЈКИЋ ЗОРАН, Равни Тополовац, Светог Василија Острошког 27 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          КРСТИЋ ДРАГАН, Равни Тополовац, Светог Василија Острошког 30 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          МИХИЋ МИРОСЛАВ, Равни Тополовац, Коњичка 20 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          ЈОВАНОВИЋ БОЈАН, Равни Тополовац, Војвођанска 17 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 14.02.2014.)

-          НАКОМЧИЋ РАДМИЛА,Српски Итебеј,Светозара Марковића 72,(донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          ЂУРИШИЋ ДАРКО, Српски Итебеј, Петра Драпшина 121 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          СИЈ  ШАНДОР, Српски  Итебеј ,Светозара Марковића 118 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          КРТИНИЋ  ИЛИЈА, Српски Итебеј, Светозара Марковића 74 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          ЕРДЕШ ЈОЖЕФ, Српски Итебеј, Војводе Путника 112 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          ЂУРИШИЋ ЈАДРАНКА, Српски Итебеј, Петра Драпшина 121 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          ЧЕХ  ЕВА, Српски Итебеј, Ђуре Јакшића 44 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          РАДИЋ СИМО, Српски Итебеј, Петра Драпшина 105 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          УБАВИЋ АНЂЕЛКА, Српски Итебеј, Бранка Радичевића 12 (донето Решење о пасивизацији  адресе пребивалишта у управном поступку од 18.02.2014.)

-          ЧАПО ЈОЖЕФ , Хетин,Данка Митрова 1. (донето Решење о поништењу пребивалишта бр.205-4417/14 од 31.01.2014.)

-          СТОЈКОВИЋ НИКОЛА,Српски Итебеј, Војводе Бојовића 3(донето Решење број 03-205-ПА-23/13 од 01.07.2013 пасивизирана адреса

Лица  која  су  у  поступку  провере адресе  по Решењу Полицијске управе  у Зрењанину  број 205-66/14 , могу да учествују у Јавним надметањима у општини  Житиште у КО Српски Итебеј као и  КО Равни Тополовац.

У случају добијања Решења  о пасивизацији адресе пребивалишта до потписивања Одлуке о закупу државног земљишта од стране председника Опоштине иста неће бити потписана :

 Лица у поступку провере су:

-          Радић Мирјана,

-          Колжвари Арпад,

-          Илић Миломир,

-          Петеш Бела,

-          Матијевић Татјана,

-          Шуша Милан,

-          Жупунски Мирјана,

-          Гостовић Снежана,

-          Чеј Јанош,

-          Зарин Катарина,

-          Зима Золтан,

-          Шипош Лајош

-          Ормош Каталин

Пуномоћ  која је  издата за првобитно заказану лицитацију важи и за наставак  поступка  јавног надметања у КО Српски Итебеј и КО Равни Тополовац. Ову Одлуку истаћи  на огласној табли Општине Житиште  као и Месних заједница Српски Итебеј и Равни Тополовац , и на званичном сајту општине Житиште.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Синиша Игњатов

 
NEZVANIČNI REZULTATI IZBORA PDF Štampa El. pošta
nedelja, 16 mart 2014 23:21

Rezultati po naseljenim mestima

Rezultati zbirno

Za pregled i preuzimanje rezultata izbora potreban je program ADOBE READER, ukoliko ovaj program nemate u računaru, preuzmite ga preko zvaničnog sajta:  http://get.adobe.com

 
Саопштење са седнице Владе Војводине PDF Štampa El. pošta
sreda, 05 mart 2014 14:47

Влада АП Војводине је на данашњој седници, којој је председавао др Бојан Пајтић, једногласно подржала захтев Скупштине општине Житиште, менаџмента и синдиката компаније „Агрожив“, да се одложи продаја стечајних дужника, чију имовину ова компанија користи по основу уговора о закупу, а који су некада чинили део ове компаније као зависна и повезана предузећа. Компанија „Агрожив“ је затражила од Владе Републике Србије да се омогуће услови, те да се након избора и формирања нове владе, коначно реши статус овог највећег произвођача живинског меса у земљи.

Влада АП Војводине подржала је захтев компаније „Агрожив“ и Општине, као и синдиката да се трајно регулише њен статус путем проналажења стратешког партнера, чиме би се спречила дезинтеграција живинарског комплекса у Војводини и Србији. Тако би се омогућило да компанија „Агрожив“ задржи позицију једног од водећих произвођача пилећег меса у нашој земљи.

У „Агроживу“, који је од виталног значаја за привредни развој овог дела Баната, тренутно ради 1.149 радника и комплетан живот Општине Житиште је ослоњен на ову компанију.

Иначе, Влада Републике Србије је, пре неколико месеци, потписала протокол о стратешком партнерству и куповини „Агрожива“ са италијанским могућим партнерима. И поред овога, није било помака у погледу решавања статуса ове значајне компаније из Житишта. Према информацијама, које су данас предочене Влади Војводине, италијански партнери су спремни да уђу у разговоре о преузимању „Агрожива“. Због тога је Влада Војводине затражила да се изађе у сусрет захтевима ове компаније и Општине Житиште, те покуша и пронађе начин да се одложи продаја зависних и повезаних предузећа у стечајном поступку од којих ова компанија зависи. Покрајинска Влада је за проналажење трајног решења, које се огледа у налажењу стратешког партнера или куповину и преузимање ових зависних и повезаних предузећа од стране државе.

 
ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ РОДИТЕЉИ PDF Štampa El. pošta
sreda, 05 mart 2014 08:25

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина - Општина Житиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: IV- 06-20/2014

Дана: 05.03.2014.године

Житиште, Цара Душана 15

СРЕДЊОШКОЛЦИМА-РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА - ИНФОРМАЦИЈА О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ РОДИТЕЉИ

Општина Житиште донела је Одлуку о финансирању превоза ученика средњих школа у целом износу, а за месеце: МАРТ, АПРИЛ, МАЈ И ЈУН 2014.године.

Након куповине ђачке карте и плаћања дела трошкова исти ће се вратити на рачун родитеља-старатеља.

Како би остварили право на бесплатну ђачку карту потребно је да урадите следеће:

1.-Преузмете рачун/потврду коју ће Вам издати Нет-бус у моменту плаћања

2.-Доставите копију картице текућег рачуна родитеља-старатеља, а на који ће се уплата извршити, а уколико родитељ-старатељ нема отворен текући рачун неопходно је да сачини Изјаву на основу које ће се вршити рефундација готовинском исплатом преко благајне Општинске управе општине Житиште

(преузмите ИЗЈАВУ)

3.-Доказе под тачком 1. и 2. доставите лично или путем ваше  Месне канцеларије

4.-Уколико доказе достављате лично предајете их Славици Шојић, зграда Општине, први спрат.

5.-Уколико не достављате лично потребно је да буду у затвореној коверти, са назнаком: ХИТНО, за Славицу Шојић-рефундирање трошкова превоза за средњошколце.

(преузмите образац за рефундацију )

Наглашавамо да ће се средства уплатити на рачун одмах по пријему потребне документације за рефундацију трошкова. Успешну школску годину и добро здравље жели Вам ,

Председник општине Житиште

с.р.Митар Вучуревић

 
Još članaka...

Izaberite jezik

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Joomla extensions by Siteground Hosting