РЕКОНСТРУКЦИЈА НАТКРИВЕНИХ ПРОСТОРА ЗА ЧЕКАЊЕ АУТОБУСА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ (АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У НОВОМ ИТЕБЕЈУ, АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ И АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ

5.4.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Реконструкција наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Житиште (аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита у Новом Итебеју, аутобуско стајалиште у улици Милоша Црњанског у Српском Итебеју и аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита у Торку)"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: