updated 12:49 PM UTC, Mar 19, 2019

УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА: ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-9-2019

15.3.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

13.3.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге хватања и збрињавања паса и мачака луталица и одношење анималног отпада; ПАРТИЈА 2 - Одношење анималног отпада"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: