РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, НОВЧАНА НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

Одељење за друштвене делатности

Лакић Милорад, Мариника Миљевић
Канцеларија 1 - приземље
Контакт 023/821 050 локал 126

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА ПОТРЕБНИ СУ: 

 1. Захтев за признавање права на родитељски додатак  (преузимате га у Општинској управи Житиште или на овом сајту)
 2. Извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу
 3. Уверење о држављанству Републике Србије за себе (оригинал који није старији од 6 месеци)
 4. фотокопију своје личне карте
 5. фотокопију своје оверене здравствене књижице
 6. пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине
 7. фотокопију картице текуђег рачуна (обе стране)
 8. уверење надлежног органа старатељства да:

 непосредно брине о детету за које је поднела захтев
 деца претходног реда рођења нису смештена у установи социјалне заштите, хранитељаку породицу или дата на усвојење,
 није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

 

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

 

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕМА ОДЛУЦИ АП ВОЈВОДИНЕ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ ПОТРЕБНИ СУ:

 1. Захтев за остваривање права на новчану накнаду за новорођено дете  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)
 2. Доказ о пребивалишту у општини-граду на територији Аутономне Покрајине Војводине /фотокопија личне карте мајке, односно оца, издате најмање годину дана пре рођења трећег детета/.
 3. Извод из матичне књиге рођених за сву  децу, издатог у складу са Законом о матичним књигама /Службени гласник РС број 20/09/.
 4. Уверење надлежног органа старатељства да мајка, односно отац непосредно брине о детету за које подносе захтев, да њена, односно његова деца  предходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење и да мајка, односно отац, нису лишена родитељског права у односу на њену,односно његову децу предходног реда рођења.
 5. Фотокопију валидне документације о отвореном текућем рачуну.

 

 

 ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕМА ОПШТИНСКИМ ОДЛУКАМА

ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТА:

 1. Захтев за остваривање права на новчану накнаду за новорођенодете  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)
 2. Извод из матичне књиге рођених за дете.
 3. Фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева.
 4. Фотокопију оверене здравствене књижице подносиоца захтева.
 5. Уверење о месту пребивалишта за дете.
 6. Личну изјаву подносиоца захтева о реду рођења детета, (изјава је на захтеву).
 7. Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ПОТРЕБНИ СУ:

 1. Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)
 2. Доказ о рођењу детета -извод из матичне књиге рођених.
 3. Доказ о пребивалишту на територији општине Житиште - фотокопијаважеће личне карте породиље- пријава пребивалишта
 4. Уверење Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење.
 5. Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна

 

 

Временска прогноза

Cloudy

22°C

Житиште

Cloudy

Humidity: 89%

Wind: 22.53 km/h

 • Mostly Cloudy
  22 Jul 2018 28°C 20°C
 • Thunderstorms
  23 Jul 2018 23°C 19°C