РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, НОВЧАНА НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

Одељење за друштвене делатности

Лакић Милорад, Мариника Миљевић
Канцеларија 1 - приземље
Контакт 023/821 050 локал 126

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА ПОТРЕБНИ СУ: 

  1. Захтев за признавање права на родитељски додатак  (преузимате га у Општинској управи Житиште или на овом сајту)
  2. фотокопију своје личне карте
  3. фотокопију своје оверене здравствене књижице
  4. фотокопију картице текуђег рачуна (обе стране)

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породици у којој се роде близанци или више деце

 

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ

Захтев за финансијску помоћ за незапослене труднице и породиље

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Захтев за накнада трошкова за вантелесну оплодњу

 

 

 

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕМА ОПШТИНСКИМ ОДЛУКАМА

ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТА:

Захтев за остваривање права на новчану накнаду за новорођенодете  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)

Фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева.

Фотокопију оверене здравствене књижице подносиоца захтева.

Личну изјаву подносиоца захтева о реду рођења детета, (изјава је на захтеву).

Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ПОТРЕБНИ СУ:

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)

фотокопијаважеће личне карте породиље- пријава пребивалишта

Уверење Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење.

Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна