Kajron vesti

Још чланака...

  1. ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 104, ДЕОНИЦА: ВОЈВОДА СТЕПА – СРПСКИ ИТЕБЕЈ ОД KM 80+134 ДО KM 90+527
  2. ЈАВНИ ПОЗИВИ И КОНКУРСИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - 2023. ГОДИНА
  3. РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  4. ЈАВНА РАСПРАВА РАДИ ДАВАЊА ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА НА ТЕКСТ НАЦРТА ПРЕДЛОГА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНЕ
  5. РЕШЕЊЕ НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  6. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  7. САЗИВ ЗА 25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 20.04.2023. ГОДИНЕ
  8. НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉA
  9. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ
  10. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Поткатегорије