Kajron vesti

У сарадњи с локалним самоуправама, НИС а.д. Нови Сад (НИС) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите, који ће се реализовати на територијама градова Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш, Чачак и општина Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран. Позивамо вас да учествујете на Конкурсу који ће вам пружити прилику да остварите своје циљеве и допринесете развоју своје локалне заједнице.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

 

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 41. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13) и на основу одлуке Председника општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2015.годину број II-101-1/2015-8 од 30.01.2015..године

 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ

 

ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање у испостави Житиште (у даљем тексту: Национална служба).

 

Висина субвенције износи 300.000,00 динара по ново запосленом лицу.

25. Седница

У петак 23. 1. 2015. године одржана је 25. седница Скупштине Општине Житиште којој је председавао председник СО Зоран Касаловић, на којој је разматрано 20 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са претходне седнице и потврђивања једног мандата одборника, приступило се разматрању Информације радне групе за решавање радно-правног статуса радника компаније „Агрожив“ Житиште. После вишечасовног, конструктивног дијалога донети су закључци о даљим поступањима и радним задацима радне групе, као и предузимању потребних мера и активности у решавању статуса радника компаније „Агрожив“.

Buy Sneakers | air force purple heart , Giftofvision

РЕД ВОЖЊЕ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

       

Релација

Полазак

пре подне

Полазак

после подне

повратак

Торда

630

1230

 

 

У 1415 испред Медицинске школе- Повратак преподневне смене

 

 

 

 

 

 

У 2000 испред Медицинске школе- Повратак послеподневне смене

Банатско Карађорђево

640

1240

Честерег

645

1245

Банатски Двор

650

1250

Житиште

700

1300

Међа

630

1230

Српски Итебеј

640

1240

Бегејци

655

1255

Житиште

710

1310

Равни Тополовац

710

1310

НАПОМЕНА:За ђаке из Хетина обезбеђен је превоз на релацији Хетин-Српски Итебеј од стране ЈП''Развој'' Житиште.

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ:

  • СЛИКА
  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,АДРЕСА(МЕСТО СТАНОВАЊА
  • 3.000,00 динара
Giftofvision - Sneakers search engine | Nike Air Force 1 for Women & Men - Buy Online - Ietp

Поткатегорије