БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2022. ГОДИНА

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - Одлуку о буџету од 20.12.2021. године можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - 20.06.2022. - Одлуку можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ - Извештај можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ -- Закључак можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 30. 6. 2022. ГОДИНЕ Закључак можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ - Извештај можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - 15.09.2022. -  Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - 14.11.2022. - Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - 25.11.2022. - Одлуку можете преузети ОВДЕ

ЗАКЉУЧАК О УСВАJАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 30. 9. 2022. ГОДИНЕ Закључак можете преузети ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ - Извештај можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - 21.12.2022. - Одлуку можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - Одлуку можете преузети ОВДЕ