2024. ГОДИНА

  • Закључак о давању сагласности на Ценовник за пошумљавање и подизање пољозаштитних појасева за 2024. годину ЈКСП „Екос“ Житиште и нa Ценовник за изношење отпада из домаћинстава и стамбених зграда (можете преузети ОВДЕ)
  • Закључак о усвајању Плана јавних набавки општине Житиште за 2024. годину (можете преузети ОВДЕ)

План јавних набавки општине Житиште за 2024. годину можете преузети ОВДЕ, или кликом на банер ЈАВНЕ НАБАВКЕ, или у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БРОЈ 4 ИЗ 2024. ГОДИНЕ кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ