updated 9:19 AM UTC, Aug 11, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊA ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  приступило је изради следећих одлука:

      - Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду

      - Одлука о одржавању јавних зелених површина

      - Одлука о обезбеђивању јавног осветљења

Основ за израду ових  Одлука налази се у закону о комуналним делатностима, закону о локалној самоуправи и уредби о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.