ОБАВЕШТЕЊЕ

На 22. седници Скупштине Општине Житиште која је одржана 3.децембра 2014.године Јелена Сиј је разрешена са функције заменика председника СО Житиште. На истој седници за заменика председника СО Житиште изабран је Јонел Филип из Торка .

На 23. седници Скупштине Општине Житиште која је одржана 22. децембра усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за протеклу годину, односно донета је Одлука о буџету за 2015. годину . Карактеристично је да је овај буџет у складу са законом по први пут програмски, што значи да су средства предвиђена у складу са приоритетима и могућностима буџета, као и пројекти од значаја за грађане у општини Житиште. Као једна од најзначајнијих инвестиција, за чију реализацију ће бити потребно неколико година и средства од других нивоа власти, јесте гравитациона фекална канализација у Житишту.

<Буџет је и социјално одговоран, јер су предвиђена средства за социјално најугроженије категорије становништва, бесплатне ђачке месечне карте и помоћ најугроженијим пензионерима. Средства су значајно повећана за локално-економски развој. Укупна средства планирана буџетом износе близу 800 милиона динара. У суботу 3. јануара 2015. године одржана је 24. седница Скупштине Општине Житиште. Седницу је отворио заменик председника скупштине Филип Јонел, а на дневном реду било је шест тачака: избор председника Скупштине општине, помоћника председника општине Житиште и чланова већа, разрешење и постављене чланова Надзорног одбора ЈКСП "ЕКОС", разрешење и постављење директора Туристичке организације Општине Житиште и инф ормација о разговорима на тему решавања проблема радника компаније "Агрожив".
За председника Скупштине општине Житиште изабран је Зоран Касалови ћ из Социјалистичке партије Србије. За заменика председника општине Житиште и чланове Општинског већа изабрани су: Лазар Јене из Торде (СВМ) за заменика председника Општине Житиште, а за чланове већа Славомир Куручев из Житишта, Златко Мркшић из Српског Итебеја, Драгана Петковић из Међе, Милош Давидовић из Житишта, Робертина Вукелић из Банатског Карађорђева и Дејан Мелар из Банатског Двора. Поред наведених чланова већа на 22. седници Скупштине за већнике су изабрани и: Маја Грујић из Хетина, Данило Шошо из Равног Тополовца, Роберт Кочиш из Торде, Миленко Милаковић из Банатског Двора и Радојица Иванчевић из Честерега.