СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ОБЛАСТ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, КРЕИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Вукосава Трновац

Канцеларија 4 

Контакт 023/821 050 локал 125

ОПИС ПОСЛОВА:

Прати нормативно-правне прописе и стручну литературу из области родне равноправности и спровођења политике једнаких могућности,прати и извештава о спровођењу Општинске одлуке о родној равноправности; пружа стручно-техничку помоћ у раду тела Скупштине општине и Општинском већу из домена родне равноправности,учествује у раду Комисије и других општинских тела за родну равноправност,  учествује у припреми и изради пројеката, програма, планова и других докумената из области родне равноправности,обавља статистичко-евиденционе и друге послове за потребе Комисије за родну равноправност и члана Општинског већа задуженог за равноправност полова, даје стручну подршку и анализира општинске одлуке, програме, стратешка и друга документа са становишта родне равноправности, прати и води родну статистику општине Житиште, покреће питања од значаја за унапређење политике једнаких могућности и родне равноправности на територији општине Житиште, одржава контакт и остварује сарадњу са органима, институцијама  и механизмима за родну равноправност - Управом за родну равноправност Министарства рада и социјалне политике, Покрајинским секретаријатом за рад запошљавање и равноправност полова, Покрајинским заводом за равноправност полова, другим општинским телима за равноправност полова на територији РС, институцијама заштитника грађана, као и невладиним организацијама које у свом фокусу имају равноправност полова, обавља друге послове из области равноправности полова, учествује у изради пројектне документације за инвестиције на нивоу општине, а у складу са налозима председника Општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Општинске управе, учествује у изради пројеката за инвестициона улагања и прикупљања капитала;пружа стручну подршку у изради пројеката и код предузетничких иницијатива, у складу са донетим Одлукама председника Општине и Општинског већа, прикупља податке о расположивим ресурсима општине и о могућностима инвестиционих улагања оперативно,а путем расположиве рачунарске опреме дистрибуира податке и анализе надлежним службама;помаже у раду стручном сараднику за пројекте програме и менаџмент у пословима канцеларије Покрајинског фонда за развој;учествује у остваривању сарадње са Фондом за развој АП Војводине и Фондом за развој Републике Србије као и са другим инвестиционим фондовима АП Војводине и Републике Србије, даје предлоге у вези са остваривањем сарадње са међународним организацијама и фондовима, прати реализацију и извештава о резултатима пројеката чије је финансирање одобрено, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Partly Cloudy

11°C

Житиште

Partly Cloudy

Humidity: 97%

Wind: 22.53 km/h

  • Partly Cloudy
    23 Jun 2018 20°C 10°C
  • Partly Cloudy
    24 Jun 2018 20°C 10°C