ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ДЕДА-ЈОЦКОВОМ ПАРКУ У ЖИТИШТУ, III-04-404-1-33-2018
КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У КО БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-32-2018
РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ- СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 13 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА, RHP-W4-III-04-404-1-29/2018
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, III-04-404-1-31/2018
НАБАВКА ТРИ НОВА ПУТНИЧКА АУТОМОБИЛА, III-04-404-1-30-2018
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ - ЛОКАЛИТЕТ 6
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОТРЕСИШТА НА НЕКАТЕГОРИСАНИМ АТАРСКИМ ПУТЕВИМА У КО ЖИТИШТЕ, КО БЕГЕЈЦИ, КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ И КО БАНАТСКИ ДВОР, III-04-404-1-27/2018
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА, III-04-404-1-26/2018
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, III-04-404-1-24-2018
ИЗГРАДЊА БУНАРА СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА ВОДОВОДА НАСЕЉА ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-23/2018