updated 8:23 AM UTC, May 22, 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, III-04-404-1-22-2019
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ), III-04-404-1-21-2019
ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2019
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, III-04-404-1-19-2019
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ - ЛОКАЛИТЕТ 6, III-04-404-1-18-2019
ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-16-2019
АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ, III-04-404-1-12-2019
РЕКОНСТРУКЦИЈА НАТКРИВЕНИХ ПРОСТОРА ЗА ЧЕКАЊЕ АУТОБУСА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ (АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У НОВОМ ИТЕБЕЈУ, АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ И АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ
УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА: ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-9-2019
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, III-04-404-1-8/2019