updated 10:11 AM UTC, Mar 31, 2020
Најновије вести:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ), III-04-404-1-2-2020
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО, III-04-404-1-37-2019
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА, III-04-404-1-36-2019
ИЗГРАДЊА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У МЕЂИ И ЗАВРШЕТАК ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-35-2019
ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, III-04-404-1-34-2019
РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ- СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА, RHP-W4-III-04-404-1-33/2019
ДОДАТНИ РАДОВИ - ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31/2019
OБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА, III-04-404-1-32-2019
РЕХАБИЛИТАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА УЛИЦА: БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, БАНАТСКА, ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА И ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, III-04-404-1-30-2019, - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ МЗ ТОРАК, III-04-404-1-28-2019