ИЗРАДА СОФТВЕРА СА ПРАТЕЋОМ WEB АПЛИКАЦИЈОМ – ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО, III-04-404-1-10-2020

14.2.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Израда софтвера са пратећом web апликацијом – јединствено управно место".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: