ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА СРПСКИ ИТЕБЕЈ И ХЕТИН, III-04-404-1-8-2020

13.2.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Израда пројектно техничке документације за изградњу локалних путева у насељеним местима Српски Итебеј и Хетин".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: