ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, III-04-404-1-5-2020

31.2.2020

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Одржавање јавне расвете у свим насељеним местима"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: