updated 12:49 PM UTC, Mar 19, 2019

УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, III-04-404-1-7-2019

19.3.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

 

22.02.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: