РАНГ-ЛИСТА ПО КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 79/2009), и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2019. годину („Службени лист општине Житиште“ број 42/2018) и Јавног позива за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно-уметничих друштава, удружења којима је област деловања култура и аматерских драмских секција за 2019. годину расписаног дана 01.08.2019. године, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са Правилником о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште доноси:

ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

      Комисија за сарадњу са удружењима грађана доноси Предлог за финансирање предложених програма/пројеката за финансирање на основу расписаног Јавног позива за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава и аматерских драмских секција за 2019. годину и то:

                                        

Р.бр.

Назив удружења

Назив програма/пројекта

Предложени износ

1.

Културно-уметничко друштво „Банатски Двор“ Банатски Двор

Редован рад КУД-а

125.000,00

2.

Асоцијација за развој мађарског образовања и културе у Банатском Двору „Сич Имре“ Банатски Двор

Дани села у Банатском Двору, Велика смотра рецитатора Војводине „Сич Имре“ и редован рад

95.000,00

3.

Удружење „Ђурђевдан Житиште“ Житиште

Очување и неговање традиције

60.000,00

4.

Културно-уметничко друштво „Илија Прерадовић“ Банатско Карађорђево

Редован рад и активности КУД-а

125.000,00

5.

Културно-уметничко друштво „Петар Кочић“ Честерег

Очување обичаја и традиције наших предака

125.000,00

6.

Мађарско културно-уметничко друштво „Сечењи Иштван“ Хетин

Редоцан рад, промовисање мултилултуралности кроз заштиту и презентацију културног наслеђа општине Житиште

50.000,00

7.

Удружење „Клуб књиге Бранко Радичевић“ Житиште

Речи културе 2019/2020

55.000,00

8.

Културно-уметничко друштво „Зора“ Српски Итебеј

Набавка народне ношње

150.000,00

9.

Друштво за неговање традиције ручних радова „Јоргован“ Торда

Фестивал кукуруза

40.000,00

10.

КУД „Доситеј Обрадовић“ Међа

Смотра фолклора – сеоска слава

70.000,00

11.

Културно-уметничко друштво „Петефи Шандор“ Торда

Трошкови путовања

50.000,00

12.

Удружење грађана „Карађорђевачка прела“ Банатско Карађорђево

22. Карађорђевачка прела

150.000,00

13.

Културно-уметничко друштво „2.Октобар“ Житиште

Сачувајмо од заборава

50.000,00

14.

Удружење грађана „Подгрмеч“ Житиште

Манифестација „Православни извори“

50.000,00

15.

Удружење за Уметност и Културу Румуна „Викентије Петровић Бокалуц“ Торак

Реализација плана рада Удружења у периоду август 2019 – јун 2020

75.000,00

16.

Аматерско позориште „Јовица Јелић“ Банатско Карађорђево

Репертоарско аматерско позориште – редован рад

120.000,00

17.

Друштво за неговање народних обичаја и традиција „Бузавираг“ Нови Итебеј

Итебејски зимски сусрети 2020

90.000,00

Листа пријава која нису испуниле услове конкурса:

Р.бр.

Назив удружења

Назив програма/пројекта

Образложење

1.

Удружење одгајивача ситних животиња „Љубимац 216“ Банатско Карађорђево

Изложбе – Међуградски – општински – државни – расне живине – голубова – кунића – расних птица

Удружење није доставило комплетну документацију тражену јавним позивом и није испунило услов финанисирања да је основна делатност удружења област деловања култура.

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЊИМА                                                                                          
Број: II-401-74/2019
Дана: 26.08.2019.
Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                     Дејан Мелар