ПОВРАЋАЈ ПДВ-А НА БЕБИ ОПРЕМУ

Комисија за популациону политику СО Житиште обавештава све грађанке и грађане да у периоду од 01.07.2015. године до 15.07.2015. године могу поднети захтев за повраћај ПДВ-а на беби опрему.

Захтев за рефундацију ПДВ-а тренутно се подноси за куповину од 01. јануара до 30. јуна 2015. године. Оно што треба да урадите јесте да одете у филијалу Пореске управе и предате уз захтев све фискалне исечке, фотокопије фискалних исечака и списак бројева тих фискалних исечака (спецификација). Поред поменутог, потребно је на рачуну означити беби опрему и производе.

Рефундирани новац се уплаћује на рачун који су родитељи, односно старатељи, навели у захтеву.

Право на повраћај ПДВ-а имају родитељи (старатељи) чије дете није стрије од 2 године, да укупна примања породице нису већа од 997.799,04 динара годишње и да не поседују некретнину вреднију од 24.321.351,60 динара.

Производи на које се може остварити повраћај су:

- млеко за одојчад

- кашице

- креветац

- колица

- столица за храњење

- аутоседиште (столица за кола)

- пелене

Пријаве заповраћај ПДВ –а се подносе два пута годишње, од 01. до 15. фебруара и од 01. до 15. јула текуће године.

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА