updated 5:35 PM UTC, Sep 25, 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта Доо Либела Продукт Змајево, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Зетеченог Стања, чија реализација се планира на кат. парц. Бр.3336КО Житиште,на територији општине Житиште.

текст обавештења (pdf)